Regulamin – Senator Antyki

Regulamin

Regulamin

 • Złożenie zamówienia, rezerwacja lub zakup jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
 • Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych celem realizacji transakcji oraz przesyłania „Newsletter-ów” tj. informacji o nowych produktach w sprzedaży.
 • Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 • Wypełnienie formularza oraz naciśnięcie przycisku “zamawiam” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Powoduje to zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w formularzu oraz nazwy hosta nadawcy i godziny wysłania formularza.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę “SENATOR” w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą “O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 • Zamówienie potwierdzone, zgodnie z Art. 66. ust. 1 KC, traktowane jest jako złożone oświadczenie woli. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia firma “SENATOR”. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia.


W tytule przelewu prosimy podać NUMER ZAMÓWIENIA, którego płatność dotyczy. 

Biuro Handlowe – miejsce odbiorów własnych oraz adres do korespondencji

opłaty za wysyłkę:
(podajemy informacyjnie gdyż w procesie składania zamówienia opłata w zależności od wybranego sposobu dostawy naliczana jest automatycznie, a system podaje łączną kwotę do zapłaty)

UPS: przedpłata 21 zł    UPS: pobranie 24 zł  – Dostawa 24 h

DHL: przedpłata 19 zł   DHL: pobranie 25 zł – Dostawa 24 h

DPD: przedpłata 19 zł   DPD: pobranie 23 zł –  Dostawa Do 2-3 dni

Wysyłki zagraniczne ustalane indywidualnie

Regulamin sklepu: www.antyki-senator.pl

I. Informacje ogólne
II. Zasady zamawiania 
III. Wysyłka i zapłata 
IV. Zwrot towaru i reklamacje

I. Informacje ogólne 

 1. Właścicielem sklepu internetowego
  www.antyki-senator.pl jest „SENATOR” Norbert Turkowski z siedzibą w:Łomna ul. Jana Kochanowskiego 167a
  05-152 Czosnów
  Tel: 606 69 05 05
  NIP: 5311120542 |
  Bank: Bank Zachodni WBK S.A. 88 1090 1014 0000 0001 1004 4267
 2. Adres do korespondencji:SENATOR  Norbert Turkowski z siedzibą w
  Łomna ul. Jana Kochanowskiego 167 a
  05-152 Czosnów
 3. Korzystanie z serwisu/sklepu
  www.antyki-senator.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności.

II. Zasady zamawiania

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również e-mailem na adres:
  antyki-senator@wp.pl
 2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie, w soboty oraz w niedziele i święta, w takich przypadkach rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
 3. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego/komórkowego lub adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia, lub dokonanie ew potwierdzenia tekstu, treści wykonywanej dedykacji.
 4. Zamówienia, których w przypadku ew wątpliwości, błędów itp., i nie opłacone nie będą realizowane przy braku możliwości ew kontaktu i weryfikacji 
 5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. 
 6. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, na stronie sklepu www.antyki-senator.pl  niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 7.  www.antyki-senator.pl  zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu. 
 8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie www.antyki-senator.pl  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 9. Sklep www.antyki-sentaor.pl  wystawia faktury VATMARŻA . Aby otrzymać fakturę VATMARŻA  należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy. W przeciwnym wypadku wystawiane są paragony – dokumenty potwierdzające transakcje sprzedaży.

III. Wysyłka i zapłata

 1.  Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczta Polska (przesyłka priorytetowa ) lub firmy kurierskiej. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień, lub pod adres wskazany w trakcie wypełniania formularza zamówień
 2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do max 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy sklepem www.antyki-senator.pl Kupującym.W pojedynczych sytuacjach może zdarzyć się, że termin realizacji będzie wydłużony. Jeżeli zależy Państwu na potwierdzeniuterminu realizacji zamówienia, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowo. Będziemy udzielać Państwu informacji na bieżąco.
 3. Koszt dostarczenia zamówionego towaru podawany jest każdorazowo w trakcie wyboru sposobu wysyłki podczas wypełniania formularza zamówienia.
 4.  Zapłata za towar uiszczana jest gotówką spedytorowi przy odbiorze przesyłki, lub przelewem
 5. W przypadku płatności „za pobraniem” formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej. 
 6. Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

IV. Zwrot towaru i reklamacje

Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: Drogą elektroniczną na E-mail: antyki-senator@wp.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odst
ąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: antyki-senator@wp.pl  Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesy
łkę należy nadać na adres 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko je
żeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11.  zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w ……………… Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

Co nas wyróżnia

doświadczenie

To co nas wyróżnia dzięki czemu jesteśmy wstanie zamienić marzenia w rzeczywistość ,,To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące..." Paulo Coelho. Prezentowane przedmioty to zbiór obiektów niekiedy aukcyjnych, co przekłada się na satysfakcje klientów którzy do nas wracają a to świadectwo iż spełniamy ich wymagania.

profesjonalizm

To co nas wyróżnia. Podchodzimy indywidualnie do każdego klienta, dbając o etykę i dobre relacje, aby spełniać Państwa oczekiwania jak i przy zakupach oraz w sytuacjach kryzysowych. Zawsze wychodzimy z inicjatywą dobrych relacji w każdych sytuacjach. Jesteśmy entuzjastami sztuki, którzy doceniają kunszt wykonania wiekowych przedmiotów.

wybór

Nie ma łatwych decyzji... Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania, lub nie możecie podjąć decyzji zawsze możecie się zdecydować na wybór kontaktu z nami przez formularz kontaktowy lub telefonicznie pod numerem tel: widocznym na stronie. Chętnie doradzimy Państwu przy doborze antyków, które wzbogacą wnętrze każdego mieszkania.

dekor
Copyright © 2017 Senator Antyki | mapa strony